נעמי גולדברג - ריפוי פשוט

כניסה למערכת הניהול

Quote

תבוסה לא תמיט עליך חרפה, אם נלחמת כמו שצריך,
ולמען מטרה צודקת

~ קתרין אן פורטר, סופרת ~
Next